Arne Hodalič – Emona in Ljubljanica

Ljubljana letos praznuje 2000 let Emone, prve mestne poselitve na območju današnjega mestnega središča.

Del razstavljenih fotografij Arneta Hodaliča v naši ambulanti »Skrivnosti Ljubljanice na straneh National Geographica« in arheoloških predmetov z območja mesta Ljubljane se tematsko navezujejo na dogodke ob obletnici Emone. Razstava je prodajna.

Arne Hodalič
www.arnehodalic.com.